Ronde zonnedauw

Drosera rotundifolia

Vleesetende plant, vangt muggen en kleine insecten. Voorkomen op zonnige open plaatsen op natte, voedselarme, zure grond, vaak tussen veenmos, heide en moerassen (hoogveen, veenmosrietland). In Vlaanderen kwetsbare en beschermde soort.

Read More

Koningsvaren

Osmunda regalis
Komt voor in vochtige loofhoutbossen, veendijken en veenmoerassen en beschaduwde slootkanten op zure tot zwak zure grond (zand, leem, veen). Zeer zeldzaam en wettelijk beschermde plant. De plant kan honderd jaar oud worden.

Read More