de kudde

'De Natuurkudde kiest ten volle voor schapen. Onze schapen kunnen goed gedijen in voedselarme omstandigheden. Ze eten ook graag taaiere kruiden en zelfs takjes en jonge schors. Schapen hebben bovendien een sterk kuddegedrag, waardoor ze herderbaar te maken zijn.


                         lüneburger heideschapen

Deze grijze gehoornde heideschapen (heidschnucke) kent zijn oorsprong in het noorden van Duitsland (Lüneburger heide) en hoort bij de kortstaartige Noordwest-Europese schapen.

Het zijn slanke, lichtgebouwde dieren (ooi ong 50kg, ram ong 70kg.) met fijne poten en harde hoefjes. Zowel de ooi als de ram zijn gehoornd: de ooien kleine halve maan hoorns naar achter gebogen en bij de rammen zware getorste hoorns. De kleur van de kop, staart en poten is zwart. De lammeren zijn zwart bij de geboorte, pas na de eerste scheerbeurt krijgen ze de kenmerkende grijze wolkleur. Ze hebben zeer goede moedereigenschappen en lammeren gemakkelijk. Het vlees van de heidschnucke smaakt naar wild en is zeer mals. Dit delicatessevlees staat op heel wat menukaarten in de restaurants in de omgeving van de Lünenburger Heide.


                           ardense vossekoppen

Het ontstaan van deze schapen gaat terug tot de schapen die eeuwenlang de Ardense weiden bevolkten. Het is een schaap dat zich thuis voelt in ruige omstandigheden. Ze kunnen perfect buiten overwinteren onder de beschutting van bomen en struiken. De Ardense voskop is een schaap van gemiddelde grootte met een robuuste indruk.  De kop en de fijne poten zijn vosbruin, zwarte harde hoeven, de wol is lichtbeige zonder vlekken en ze hebben een lange staart. De meeste rammen zijn ongehoornd maar gehoornde exemplaren komen soms voor. De lammeren hebben bij hun geboorte donkerbruine wol waar de lichtere wol geleidelijk aan doorgroeit. Deze schapen hebben een goed slachtrendement en ze produceren vlees van uitstekende kwaliteit en smaak. Het volwassen gewicht van de ram ligt tussen de 70 en 80 kg en van de ooi tussen de 55 en 70 kg.


                               houtlanders

Het Houtlandschaap is een middelgroot kuddeschaap dat waarschijnlijk ontstaan is uit Ardense schapen die werden 'verbeterd' met vooral Vlaamse schapen en mogelijk ook Entre-Sambre-et-Meuse schapen. Er wordt aangenomen dat de Houtlander afkomstig is uit Zuid-Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Het zijn zeer sterke dieren die het hele jaar rond buiten kunnen blijven. De huid, kop en poten bezitten een typisch ros-bruin vlekkenpatroon, de vacht is egaal romig gekleurd. Verder is de kop smal met een duidelijk gewelfde neusrug, ook bij de ooien en hebben ook een lange staart. Het is een zeer vruchtbaar schaap dat veelal tweelingen ter wereld brengt. De ooi lammert zelfstandig af. Het Houtlandschaap produceert vlees van goede vleeskwaliteit. Het volwassen gewicht van de ram bedraagt tussen de 80 en 95 kg en van de ooi tussen de 55 en 65 kg.